Przyszłość branży lotniczo-kosmicznej i obronnej w Polsce

The future of aerospace and defense in Poland

Przyszłość branży lotniczo-kosmicznej i obronnej w Polsce

Raytheon Technologies jest integralną częścią polskiego przemysłu obronnego, lotniczego i wytwórczego oraz ważnym ogniwem polskiej gospodarki. 

Firma powstała w wyniku fuzji United Technologies i Raytheon Company w 2020 r. obejmuje cztery wiodące w branży firmy ― Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space oraz Raytheon Missiles & Defense. 

Firma jest obecna w Polsce od kilkudziesięciu lat i specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, pracach badawczo-rozwojowych i obsłudze posprzedażowej (MRO) zaawansowanych technologicznie produktów, a także eksporcie powstających w Polsce produktów i rozwiązań. W Polsce koncern prowadzi działalność poprzez oddziały Collins Aerospace, Pratt & Whitney i Raytheon Missiles & Defense. 

Raytheon Technologies jest godnym zaufania partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej i wspólnie z Siłami Zbrojnym RP pracuje nad zapewnieniem najnowocześniejszych rozwiązań służących bezpieczeństwu Polski. 

Poprzez wspieranie nauk ścisłych, zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz inicjatywy prospołeczne Raytheon Technologies inwestuje w kształcenie lokalnych kadr i działa na rzecz polskiego społeczeństwa.

Doświadczenie i innowacyjność wspierają plany modernizacji wojska w Polsce
F-35 interactive

Wybrane elementy F-35 dostarczane przez Raytheon Technologies

Zobacz interaktywny model

Pratt & Whitney Rzeszów

Pozostałe artykuły